Potrzebujesz pomocy/porady?

Tel.: +48 22 638 65 05 (24h/dobę)

Zakład pogrzebowy Warszawa

Usługi Pogrzebowe świadczymy całodobowo

Warszawa (Cm. Wojskowy Powązki)

Ul. Ostrowiecka 10a
Tel.: +48 22 425 43 36 (24h/dobę)
Telefon komórkowy
602-390-231 (24h/dobę)

*

*

*

zakład pogrzebowy warszawa
*Usługi

Nasz zakład świadczy następujące usługi:


Usługi podstawowe:

 • Całodobowe przyjmowanie zleceń
 • Załatwianie formalności związanych z organizacją pochówku
 • Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS
 • Sprzedaż trumien, urn i relikwiarzy
 • Nekrologi, klepsydry, tabliczki natrumienne, krzyże, obrazki pamiątkowe
 • Murowanie grobów
 • Wiązanki i wieńce
 • Transport zwłok w kraju
 • Kosmetyka pośmiertna
 • Kremacja
 • Chłodnia
 • Balsamowanie zwłok
 • Ekshumacje
 • Wybieranie aktów zgonu


Usługi dodatkowe:

 • Oprawa muzyczna ceremonii
 • Fotografowanie i filmowanie ceremonii
 • Wynajem autokarów / mikrobusów
 • Pomoc w organizacji styp


 

Organizacja pogrzebu:

Wykaz dokumentów niezbędnych do organizacji pogrzebu:

 1. Karta zgonu – wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon
 2. Skrócony odpis aktu zgonu – wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Do uzyskania tego dokumentu w urzędzie należy przedłożyć:
  • Kartę zgonu
  • Dowód tożsamości zmarłego
 3. Legitymacja zmarłego emeryta – rencisty - potrzebna tylko w przypadku, gdy Rodzina chce zlecić zakładowi pogrzebowemu załatwienie formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego. W związku z tym, że w wielu przypadkach wypłata zasiłku jest kwestią indywidualną (np. zmarły pracował, był bezrobotny) należy tę kwestię konsultować z zakładem.
 4. Zaświadczenie z parafii - tzw. zgoda na pogrzeb. Dokument wystawia proboszcz parafii w ostatnim miejscu zameldowania zmarłego w przypadku, gdy msza pogrzebowa ma zostać odprawiona poza parafią osoby zmarłej (w kościele lub kaplicy przy cmentarzu).