Pogrzeby świeckie

Pogrzeby o charakterze świeckim to uroczystości ostatniego pożegnania, podczas którego elementy religijne nie występują bądź są ograniczone do minimum. Pogrzeby świeckie są organizowane zazwyczaj wtedy, gdy są one naturalną konsekwencją światopoglądu Osoby Zmarłej i jej rodziny bądź, gdy życzeniem Zmarłego – jeszcze za jego życia – był ten rodzaj pochówku.

Uroczystości pogrzebowe świeckie przebiegają według powszechnie przyjętego ceremoniału, na który składa się pożegnanie w domu pogrzebowym bądź sali pożegnań – a następnie przejście na cmentarz, gdzie następuje złożenie trumny bądź urny do grobu, przemowy końcowe, podziękowanie dla przybyłych uczestników pogrzebu i kondolencje dla Rodziny Zmarłego. W domu przedpogrzebowym bądź sali pożegnań odczytywana jest najczęściej mowa pogrzebowa. Przebieg pogrzebu uzgadniany jest z rodziną przez Mistrza Ceremonii Pogrzebowej, który prowadzi go od początku do samego końca.

Zakład Pogrzebowy Tren z Warszawy od wielu lat współpracuje z najlepszymi Mistrzami Ceremonii. Dzięki temu Rodzina, która zwraca się do firmy Tren z prośbą o pomoc w zorganizowaniu pogrzebu świeckiego może mieć pewność, że zostanie on przygotowany w sposób uroczysty, pełen godności oraz powagi.

Warto pamiętać, że Mistrz Ceremonii może, jeśli zostanie o to poproszony, w ceremonię świecką wpleść np. modlitwę. Może być On także obecny na pogrzebie o charakterze wyznaniowym.

 

pogrzeby świeckie