Pogrzeby wojskowe

Mianem pogrzebów wojskowych określa się uroczystości pogrzebowe przebiegające z elementami ceremoniału wojskowego, którym najczęściej towarzyszy wojskowa asysta honorowa. O udziale w danym pogrzebie wojskowej asysty honorowej decyduje każdorazowo Minister Obrony Narodowej.

Zazwyczaj wojskowa asysta honorowa oraz ceremoniał wojskowy towarzyszą uroczystościom żałobnym najwyższych władz państwowych oraz osób zasłużonych dla Państwa, a także żołnierzy w służbie czynnej, byłych żołnierzy, kombatantów i weteranów, zasłużonych pracowników wojska, jak również Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Orderu Krzyża Wojskowego.

W sposób szczególny pogrzeby wojskowe kojarzone są w Polsce z Cmentarzem na Powązkach – zwanym Powązkami Wojskowymi. To na tej nekropolii spoczywa nie tylko wiele osób związanych z wojskiem, ale także osoby zasłużone dla Polski (jak politycy, lekarze, aktorzy, reżyserzy filmowi i teatralni, naukowcy, pisarze, poeci, malarze, sportowcy itd.). Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach znajduje się obszerny Dom Przedpogrzebowy. W jego wnętrzu jest sala ceremonialna, w której można przeprowadzać zarówno uroczystości pogrzebowe wyznaniowe, jak i świeckie.

Zakład Pogrzebowy Tren z Warszawy deklaruje swoją gotowość do organizacji pogrzebów wojskowych. Każdorazowo przebieg uroczystości żałobnych konsultowany jest z odpowiednimi instytucjami – ze strony związków wyznaniowych, Państwa Polskiego oraz wojska. Doświadczenie, jakie posiada Tren w realizacji pogrzebów wojskowych, jest gwarancją, że uroczystości przebiegną w sposób oczekiwany oraz według przepisów.

 

pogrzeby wojskowe

Więcej zdjęć z pogrzebu wojskowego znajdą Państwo w galerii.